بازدید:
تاريخ : 1396/10/20

يونيت هيتر آبگرم و بخار دستگاه ساده اي است كه تعداد اجزاي تشكيل دهنده آن كم و در حد تعدادي كويل ، الكترو موتور ، فن (معمولا از نوع سانتريفيوژ) ، بدنه فلزي ، لوله هاي ورود و خروج سيال سرد و گرم و … است. مهمترين ويژگي يونيت هيتر بخار و آبگرم توانايي زياد آن در پرتاب هوا است كه همين امر آن را به دستگاه مناسبي جهت سرمايش و گرمايش اماكني با سقف بلند مانند سوله انبار ، سوله توليدي ، كارگاه ، پايانه مسافربري هواپيمايي و اتوبوسراني ، سالن هاي بزرگ همايش و نمايشگاه ، سالن ورزشي ، استخر ، فروشگاه و هر مكان با فضاي بزرگ تبديل مي كند. از ديگر ويژگي هاي انواع يونيت هيتر آب گرمو بخار ، ابعاد كوچك آن است كه به راحتي قابليت حمل و نصب داشته و فضاي بسيار كمي از درون ساختمان را اشغال مي كند.

ادامه مطلب در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/Category/Heating/Unit-Heater

بازدید:
تاريخ : 1396/10/20

وظيفه اصلي اين يونيت هيتر آبگرم ايجاد گرمايش بدون فيلتراسيون كردن هوا مي باشد و بيشتر در محيط هايي كه صدا مهم نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد.زماني كه سيال عامل جهت گرمايش آبگرم باشد به اين نام خوانده ميشود.

 حتما پس از نصب يونيت هيتر آبگرم شير هواگيري اتوماتيك در مسير برگشت نصب شود.

ادامه مطلب در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/Category/Heating/Unit-Heater