یونیت هیتر آبگرم :: وظيفه يونيت هيتر آبگرم
وظيفه يونيت هيتر آبگرم
بازدید: 0
تاريخ : 1396/10/20

وظيفه اصلي اين يونيت هيتر آبگرم ايجاد گرمايش بدون فيلتراسيون كردن هوا مي باشد و بيشتر در محيط هايي كه صدا مهم نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد.زماني كه سيال عامل جهت گرمايش آبگرم باشد به اين نام خوانده ميشود.

 حتما پس از نصب يونيت هيتر آبگرم شير هواگيري اتوماتيك در مسير برگشت نصب شود.

ادامه مطلب در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/Category/Heating/Unit-Heater